Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon dolarlık ve 18 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 186 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon dolarlık net azalış olmak üzere toplam 980 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuzda 2 milyar 778 milyon dolarlık net artış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Temmuz 2023 Temmuz 2023 Ocak-Temmuz
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -32.178 -5.466 -42.286
1. İhracat 144.292 19.700 141.266
2. İthalat 194.457 30.177 202.527
Mal Dengesi -50.165 -10.477 -61.261
3. Hizmet Gelirleri 46.104 10.070 53.566
4. Hizmet Giderleri 21.972 4.071 27.836
Mal ve Hizmet Dengesi -26.033 -4.478 -35.531
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.291 1015 5.983
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 9.789 1.918 12.864
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -31.531 -5.381 -42.412
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -647 -85 126
B. SERMAYE HESABI -30 -25 -110
C. FİNANS HESABI -8.105 -3856 -19.352
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.910 435 3.116
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.681 827 5.630
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 4.421 -58 1.712
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -7.748 1102 1761
11.1. Hisse Senetleri -3.580 734 229
11.2. Borç Senetleri -4.168 368 1.532
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 12.774 -282 7343
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet -5 0 24
12.3. Bankalar 6.338 -710 7.606
12.4. Diğer Sektörler 6.441 428 -287
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 28.277 2022 24.132
13.1. Merkez Bankası 4.469 46 13.709
13.2. Genel Hükümet 407 -35 -446
13.3. Bankalar 9.541 1305 8.542
13.4. Diğer Sektörler 7.124 -790 847
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -12.657 -4.479 -15.751
D. NET HATA VE NOKSAN 8.208 -3.684 -6.694
GENEL DENGE 4.449 8.163 22.445
E. REZERV VARLIKLAR -4.449 -8.163 -22.445
14. Resmi Rezervler -4.449 -8.163 -22.445
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x